Lojistik Programı

Yönetim

Öğr. Gör. Güneş Han SALİHOĞLU

Lojistik Programı Bölüm Başkanı

guneshan.salihoglu@avrasya.edu.tr

Küresel bir köy haline dönüşen dünyada maliyetlerin, üretimin, ucuz iş gücünün önemi hızla artmasıyla beraber lojistiğinde yıldızı giderek parlamaktadır. Çin’in de üretimde önemli söz sahibi olmasıyla çok büyük bir sektör oluşmuştur.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin girişimci ve yaratıcı özelliklere sahip olmalarını sağlayacak altyapıyı kazanmaları temel amacımızdır. Bu altyapı, bilgisayar becerisine sahip olmalarının yanı sıra, en az bir yabancı dili iyi bilmelerini gerektirmektedir.

Mezunlarımız Lojistik firmalarında, gümrük firmalarında, uluslararası ticaret firmalarında rahatlıkla çalışabilmektedirler. Ayrıca, işletme lojistiği alanı da çok önemli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımız gerek hizmet sektöründe gerekse imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik, satın alma, satış, dağıtım gibi departmanlarında geniş iş fırsatlarını bulabilmektedirler.

Orta Asya, Sovyet Ülkeleri ve Avrupa arasında çok stratejik bir konumda olan ülkemizin lojistiğe en elverişli şehirlerden birisi olan Trabzon da bulunan Avrasya Üniversitesinde Kaliteli bir eğitim siz gençleri bekliyor.