Lojistik Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

Günümüz iş dünyasında teknolojik gelişmeler, küreselleşme gibi faktörlerin etkisiyle birlikte işletmeler artan rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Bu etkiler iş dünyasındaki üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerinde talep tahminleri, stok yönetimi, fiziksel dağıtım, taşımacılık ve depolama yönetimi gibi lojistik faaliyetlerinin önemini arttırmaktadır. Bu noktada lojistik faaliyetleri yönetiminde, sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanarak yüksek müşteri memnuniyetine ulaşılması, kaynak ve yatırımların optimum kullanılarak maliyetlerin azaltılması ve bulunulan sektörde rekabet avantajının yaratılması
hedeflenmektedir.
Lojistik Programı öğrencilerimize, lojistik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda sektörlerin gereksinim duyduğu uzman ara elemanları yetiştirilir. Lojistik Programında öğrencilere, sektörde deneyimli uzmanların ve alanında başarılı öğretim elemanlarının desteğiyle 2 yıllık bir eğitim sunularak, sektördeki lojistik faaliyetlerinin yürütülmesine ve geliştirilmesine destek sağlamak için ihtiyaç duyulan uzman ara elemanı-iş gücü yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

İstihdam Olanakları

Tüm kamu ve özel kuruluşlarda, özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık gibi hizmet sektörüne ilişkin alanlarda şirketlerin, lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama departmanlarında, özellikle ithalat ve ihracat firmalarında, gelecek vaat eden pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.